THẺ VISA

Thẻ Visa hay được các bạn trong nghề gọi là Visa Card là một trong những tên và loại thẻ gọi phổ biến khác của Thẻ tín dụng hoặc Thẻ ghi nợ. Visa là tên gọi tắt của công ty Visa International Service Association của trụ sở đặt tại Mỹ, là công ty cung cấp các giải pháp thanh toán quốc tế phần lớn được hợp tác với các Ngân hàng và tổ chức tín dụng tại Việt Nam như là MasterCard.