THẺ MASTER CARD

Là một loại hình của thẻ tín dụng nói chung, được gọi phổ biến như vậy là do trên thẻ có in logo của một công ty có công nghệ thanh toán quốc tế tên là MasterCard Worldwide. Ngoài ra, còn có những công ty khác như Visa cũng cung cấp công nghệ thanh toán quốc tế hợp tác phổ biến với các ngân hàng và tổ chức tín dụng tại Việt Nam

Gần như hầu hết các ngân hàng tại Việt Nạm đều hợp tác, đối tác của những công ty này. Thẻ có chức năng chi tiết trước, hoàn trả tiền sau và không phải chịu lãi suất nếu thời gian hoàn trả số tiền là dưới 45 ngày (phổ biến).