THẺ ATM

Thẻ ATM được phát hành bởi các ngân hàng và tổ chức tài chính, bao gồm có 3 loại thẻ chính sau: Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ trả trước. Trong đó, phàn lớn Thẻ tín dụng thường có tên gọi thông dụng là thẻ Master Card hoặc thẻ Visa.

Thẻ ATM được dùng để thay cho giao dịch tiền mặt vì nó rất an toàn trong thời đại 4.0 hiện nay. Bạn có thể dùng gần như ở bất kì nơi nào, miền là trong thẻ bạn có tiền và chi tiêu trong hạn mức giao dịch của thẻ.

Thông thường, thẻ ATM sẽ có phí quản lí hàng năm (phí thường niên), phí nhận tin nhắn sms, phí dịch vụ số đẹp (nếu như số tài khoản của bạn là 1 số đẹp, dễ nhớ), và một số loại phí khác tùy thuộc và từng đơn vị phát hành thẻ sẽ có những mức phí thu sở hữu và sử dụng thẻ ATM khác nhau.