Tether (USDT) – Đồng đô la của thị trường tiền ảo

USDT có giá trị không đổi là 1 $ đô la. Nếu bạn đang giao dịch trên thị trường, hoặc đang cất giữ đồng tiền ảo nào khác mà chưa kịp chuyển ra ngoài ví lạnh. Hãy chuyển nó sang đồng USDT. Dù thị trường có biến động lên xuống thế nào, thì Tether vẫn không thay đổi và chỉ nằm gần như cố định 1 mức giá duy nhất là 1$.