Ethereum (ETH) – Đồng tiền ảo phổ biến số 2 toàn cầu

Hầu hêt mọi người mới tham gia tiền điện tử đều bắt đầu bằng cách mua ETH (Ethereum) để giao dịch, tìm hiểu cũng như lưu trữ.

Với hốn hóa thị trường khoảng 358 tỷ $ đô la, mức giá là 3057 $ đô là, thì ETH được đông đảo cộng đồng yêu thích tiền mã hóa sở hữu.