Bitcoin khác và giống gì với các đồng tiền truyền thống ?

Bitcoin và các đồng tiền đang lưu thông trên thị trường đều giống nhau là có thể làm vật ngang giá chung, giúp trao đổi, mua bán các sản phẩm với nhau giữa người này và nghười kia.

Còn khác nhau giữa đồng Bitcoin và các đồng tiền truyền thống thì có một số đặc điểm như sau:

  Bitcoin Tiền truyền thống
1 Là tiền điện tử, giao dịch online chỉ cần có internet, không cầm nắm được Là tiền giấy hoặc kim loại, cầm nắm được, nhìn thấy được. Giao dịch online phải thông qua tổ chức thứ ba là ngân hàng.
2 Số lượng có hạn, chỉ 21.000.000 đồng trên toàn thế giới Số lượng vô hạn, tùy vào việc các tổ chức quản lí đồng tiền đó có in thêm hay không.
3 Đồng Bitcoin hoạt động dựa vào công nghệ Blockchain, lưu trữ tất cả lịch sử giao dịch và không thể thay đổi được. Đồng tiền truyền thống hoạt động bởi các tổ chức tài chính, và lịch sử cũng như thông tin các bên giao dịch hoàn toàn có thể thay đổi, che dấu được
4 Giao dịch Bitcoin bảo mật tuyệt đối, không thể biết được bên mua và bán Bitcoin là ai. Giao dịch các đồng tiền truyền thống biết cụ thể người bán và người mua là ai.
5 Giao dịch Bitcoin là giao dịch phi tập trung, không chịu sự quản lí của bất kì bên thứ ba nào. Giao dịch của các đồng tiền truyền thống là giao dịch tập trung, được quản lí bởi các ngân hàng trung ương.
6 Phí giao dịch Bitcoin rất rẻ. Phí giao dịch với đồng tiền truyền thống đắt hơn.

Có lẽ ở tương lai không xa, khi công nghệ phát triển, Bitcoin cũng như các đồng tiền điện tử khác, hoạt động theo công nghệ Blockchain sẽ phát triển mạnh mẽ, ứng dụng vào thương mại điện tử, cũng như các giao dịch ngang hàng, giữa các bên và hoàn toàn minh bạch, rõ ràng và bảo mật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *